Menu

Uruchamianie JavaScript

Proszę postępować zgodnie ze wskazówkami, aby uruchomić JavaScript.

 

Internet Explorer 6 i 7

 • Wybierz "Narzędzia" | "Opcje Internetowe" z głównego menu Internet Explorer.
 • Zmień na “Zabezpieczenia” ukazujące.się w górnej części okna Opcje internetowe.
 • Wybierz “Poziom niestandardowy” u dołu strony.
 • W nowym oknie, które się ukazuje, wybierz "Active Scripting" i upewnij się, że jest ustawione jako aktywne.

Mozilla Firefox 1.5 i 2.0

 • Wybierz "Narzędzia" | "Opcje Internetowe" z głównego menu Firefox.
 • Wybierz opcję "Zawartość" od górnego wiersza opcji.
 • Wybierz opcję "Uruchom JavaScript". Nie musisz uruchamiacć Javy, ale dobrze, gdybyś to zrobił.
 • Uwaga: Można zainstalować rozszerzenia dla NoScript dla Firefoksa, aby sprawdzić, z którymi działa JavaScript.

Safari

 • Wybierz "Preferencje"  z głównego menu Safari.
 • Wybierz "Zabezpieczenia" na górze strony.
 • Wybierz "Uruchom JavaScript" I upewnij się, że jest ustawione jako aktywne.

Opera 8 i 9

 • Wybierz "Preferencje"  z głównego menu Opery.
 • Wybierz "Uruchom JavaScript" I upewnij się, że jest ustawione jako aktywne.

Opera 6 i 7

 • Wybierz "Plik" | "Preferencje" z głównego menu Opery.
 • Wybierz "Multimedia".
 • Pod nagłówkiem"JavaScript", wybierz"Uruchom JavaScript" I upewnij się, ze jest ustawione jako aktywne.

Konqueror

 • Wybierz "Ustawienia" | "Konfiguruj Konqueror" z głównego menu Konquerora.
 • Pod nagłówkiem"JavaScript", wybierz"Uruchom JavaScript globalnie" I upewniej się, ze jest ustawione jako aktywne.

Netscape 6.x and 7.x (Mozilla 1.0)

 • Wybierz "Edycja" | "Preferencje" z głóenego menu Netscape'a.
 • W oknie "Preferences", które sie ukaże wybierz "Opcje zaawansowane" z listy opcji
 • Wybierz opcję "Uruchom JavaScript Navigator" i upewnij się, że jest ustawione jako aktywne.