Menu


Nowy Gracz (20)
Ta sekcja zajmuje się sprawami, które dotyczą nowo zarejestrowanych/grających po raz pierwszy klientów.
“Co i Jak” (6)
Ta sekcja zawiera pomocne odpowiedzi, na pytania „Co to jest” i „Jak to zrobić”, które pomogą klientom w różnego rodzaju zadaniach dotyczących gry lub transakcji.
Różne (9)
Różne
Problemy Techniczne (7)
Ta sekcja wskazuje niektóre z najbardziej typowych problemów, które wynikają z korzystania z różnych przeglądarek oraz różnych technologii internetowych.
Informacje o Transakcjach (5)
Ta sekcja zawiera odpowiedzi na standardowe pytania związane z transakcjami, bankowością, problemami z kartą kredytową, itp.
Zapobieganie Oszustwom (4)
Ten rozdział zawiera niezbędną korespondencję, która pomoże Tobie w wykryciu oszustw oraz ich zapobieganiu.
Opcje Komunikacyjne (2)
W tym rozdziale omówione są różne metody opcji komunikacyjnych dostępnych dla klientów.